Aleksandra Mir

Vil bidra til å løfte Narvik ut i verden

fremover.no, Narvik, April 2005
By Erik Teigen

Aleksandra Mir er kunstneren som lanserte det oppsiktsvekkende «Narvik Superstars». Hun forteller at kunstprosjektet allerede har vakt interesse blant utenlandske kunsthistorikere og sosialantropologer.

– Ja, flere har tatt kontakt og vil gjerne følge utviklingen av prosjektet. Men det er jo hva narviksamfunnet mener som er det avgjørende. Jeg har stor tro på at Narvik Superstars vil være positivt for byen på mange måter. Både når det gjelder det å få oppmerksomhet utenfra, men kanskje også som en stimulans til økt befolkningsvekst. Vi skal ikke se bort fra det, sier Aleksandra Mir med et smil.

LANG VEI Å GÅ

Den polsk-svensk-amerikanske kunstneren jobber over hele verden. For tiden har hun større prosjekt på gang både i Tyskland og i Spania. Likevel tok hun seg tid til å komme til Narvik for å møte kulturleder Randi Melgaard og folk som er involvert i utbyggingen av Trekanten.

– Idéen min om å gjøre 1.000 nyfødte narvikinger til stjerner i sitt eget liv er hittil møtt med entusiasme. Men ennå er kunstprosjektet i prototypefasen, og det skal gjennom flere prosesser før det eventuelt realiseres. Min erfaring er at det kan ta ganske lang tid, så det er ikke mulig å lansere noen startdato for Narvik Superstars. Det jeg kan si er at kunstprosjektet vil utvikle seg i fem år, etter at det eventuelt er vedtatt satt i gang - sier Mir.

SATS PÅ FRAMTIDEN

Det Per Gunnar Tverbakk, prosjektleder for Kunstneriske Forstyrrelser - Kunst i Nordland, som tok kontakt med Aleksandra Mir da Narvik kom med i prosjektet.

– Før jeg kom til byen første gang følte jeg at valget sto mellom å uttrykke Narviks historie eller framtid. Men byen klarer best å ta vare på historien sin selv. Den maskuline, industrielle historien kommer til uttrykk overalt hvor du går - også på puben. Derfor valgte jeg den uskrevne framtiden, og ga den et mer feminint uttrykk. Folk sier: Narvik ble bygget på grunn av jernmalmen. Ingen sier: byen ble bygget fordi det ble født barn her. Men akkurat nå er jo nettopp befolkningstilveksten, eller kanskje mangelen den største utfordringen for Narvik. Så hvorfor ikke bygge et kunstprosjekt som kan vekke oppsikt - rundt de som fødes i byen? spør Aleksandra Mir.

SELVIRONI OG HUMOR

Fordi prosjektet hennes er inspirert av Hollywoods berømte stjerner på Walk Of Fame, hevder skeptikere at Narvik Superstars er en ren USA-import.

– Her er det rom både for selvironi, skjemt og spørsmål om sentrum-periferi. Men de som hevder at dette bare er USA-import har ikke skjønt at Narvik Superstars er en ironisk kommentar til den darwinistisk inspirerte Hollywood-kulturen. Der hyller man de største kjendisene ved å gi dem en stjerne. I Narvik vil 1.000 av de som fødes på Narvik sykehus bli små stjerner i sine egne liv - helt uavhendig av hvem de er og hvor de kommer fra. Poenget er bare at de er født på Narvik sykehus. Er det å importere fra USA?

– Tror du Narvik Superstars blir realisert?

– Det vil jeg ikke kommentere. Jeg tror på prosjektet som et helt unikt uttrykk for Narvik. Men om det skal realiseres eller ikke, avgjøres av andre enn meg - sier Aleksandra Mir diplomatisk.

UNIKT: Det er unikt for en by å ha et så stort område «ledig» midt i sentrum. Det åpner for veldig mange muligheter, sier kunstneren Aleksandra Mir. Selv har hun lansert kunstprosjektet Narvik Superstars.